Vår klinik hittar du på Kungsgatan 41 i Alingsås.

Du kan även nå oss via telefon på 0322 – 444 44 eller maila till info@naprapat-fredriksund.se

Naprapati

Naprapater är sedan 1994 legitimerade och är en del
av svenska hälso- och sjukvården.

I Sverige är Naprapati en väletablerad behandlingsform för besvär från rörelseapparaten. Naprapater är sedan 1994 legitimerade och utgör därmed en del av den svenska hälso- och sjukvården. Naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen, står under Socialstyrelsens tillsyn och är en skyddad yrkestitel.

naprapt

VAD GÖR EN NAPRAPAT?

Naprapatin syftar till att diagnostisera, behandla, rehabilitera samt förebygga smärttillstånd och nedsatt funktion i nacke, rygg, leder och muskler.

Målet med behandlingen är att återställa funktion i kroppen. Stort fokus läggs även på att utreda och åtgärda bakomliggande orsaker till besvären.

Ordet Naprapati kommer från tjeckiskas ”napravit” som betyder korrigera och grekiskans ”patos” som betyder lidande. Naprapati betyder alltså korrigera orsaken till lidande.

Naprapaten kombinerar en hög kompetens inom ortopedisk medicin med en mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta ger en stor bredd vad gäller både kliniska/praktiska som teoretiska kunskaper.